Subscribe:

MEHMET ALİ ARSLAN Haber News

30 Aralık 2012 Pazar

KARS TARİHİ Karsın Tarihçesi


KARS

Kars’ın Tarihi KARS TARİHİ
Kars’in bilinen ilk sâkinleri Hurrilerdir. Daha sonra Hititlerin hâkimiyetine girmislerdir. Hurriler bölgeye “yüksek ülke” veya “yukari eller” demislerdir. Bölge, daha sonra Urartularin isgâline ugradi. M.Ö. 8. asirda Kimmerler buradan geçtiler. Asurlar ve Babiller buraya hâkim olamadilar. Iskitler M.Ö. 7. asirda bu bölgeye hâkim oldular. M.Ö. 6. asirda Perslerin istilâsina ugradi. Dârâ, Kafkasya Seferini buradan geçerek yapti. M.Ö. 4. asirda Makedonya KraliIskender, Persleri yenerek burasini ele geçirdi. Partlar ve bunlara bagli Ermeni derebeylikleri zaman zaman bölgeye hâkim oldular. M.Ö. 1. asirda Pontos Kralligini yikan Romalilar bu bölgeye yaklasti. M.S. 2. asirda Romalilarin eline geçti. Daha sonra Partlar ve onlarin yerine geçen Sâsânîler ile Romalilar arasinda el degistirdi. M.S. 395′te Roma ikiye bölününce bu bölge, bütün Anadolu gibi Dogu Roma (Bizans)nin payina düstü. Bu bölge, Bizans ile Sâsânîler arasinda sik sik el degistirdi ve buradaki derebeyleri bâzan Iran bâzan da Bizans’a tâbi oldular. M.S. 7. asirda Islâm ordulari bu bölgeyi fethedince Ermeni derebeyleri, Abbâsî halifelerine tâbi oldular. Bölge ahâlisi, kütleler hâlinde Islâmiyetle sereflenerek, Islâmiyet, Kars ve civarinda hizla yayildi. Türk Sâcogullari ve onlarin yerine geçen Seddâdiler bu bölgeye hâkim oldular ve Ermenilerle mücâdele ettiler. Onuncu asrin ortasinda Kars’a 50 km mesâfede Ani sehrini bassehir yapan Ermeni derebeyleri 1044′te Bizanslilar tarafindan bölgeden kovuldular. Yirmi senelik Bizans hâkimiyetinden sonra büyük Türk Hakani Selçuklu Sultani Alparslan 1064′te Ani’yi fethederek Bizanslilari buradan atti. Kars, Anadolu’nun Türkler tarafindan fethedilen ilk parçasi oldu. Bu fetih 1071 Malazgirt Zaferinden yedi sene önce olmustur. Türkiye Selçuklulari Devletini kuran Kutalmisoglu Süleyman Sahin babasi Kutalmis Bey, 1049 ve 1053 Anadolu akinlarina giderken Kars’tan geçti. 1058 akininda Selçuklu sehzâdelerinden Yakuti Kars’in dis mahallelerini fethetti. Sultan Alparslan, 1068′de Ardahan’i fethetti. Alp Arslan’in oglu SultanMeliksah, Kars’i geri almak isteyen Bizanslilari 1080′de yenerek bu bölgeyi Erzurum’u merkez yapan Saltukogullarina verdi. 1124′te Gürcüler, Ani ve Kars’i ele geçirince, Saltukogullari 1153′te Kars’i geri aldi. 1226′da Celâleddin Harezmsah, Ani’yi kusatmis fakat alamamistir. Tiflis’i fethetmistir. 1239′da Mogollar Kars ve Ani’yi alarak, Gürcüleri buradan uzaklastirmislardir. Sirasiyla Ilhanlilar, Celâyirliler, Tîmûrlular, Karakoyunlular ve Akkoyunlular bölgeye hâkim oldular. Tîmûr Han, 1394, 1400 ve 1403′te Kars’tan geçti. Safevîler, Akkoyunlu Imparatorlugunu yikinca, mîrasina konarak Kars’a hâkim oldular. Bu sirada Osmanli Devletinin sinirlari da Kars’a dayanmisti. Yavuz Sultan Selim Han, Çaldiran Seferinden dönerken Kars Kalesi yakininda konakladi. Kars ve çevresi, 1534′te Kânûnî Sultan Süleyman Hanin ilk yillarinda Safevîlerden Osmanlilara geçti. Osmanli Devleti ile Safevî Devleti arasindaki stratejik çarpismalar, Kars bölgesinde cereyan etti. 1548′de Sultan Süleyman Han, Kars Kalesini tahkim ettirdi. Safevîler, zaman zaman Kars’a saldirdilar. Sultan ÜçüncüMurâd Han, 1579′da birkaç hafta içinde Kars sehrini yeni bastan insâ ettirip, kale, sur, câmi ve her türlü tesisleri yeniden yaptirdi, böylece 16. asirda Türk ordusunun istihkâm sinifi burada parlak bir imtihan verdi. Kars, Osmanlilarin askerî bir üssü ve serhat sehri oldu. 1604′te Safevîler, âni bir hücumla Kars’i isgal ettilerse de tekrar çikarildilar. 1616′da Kars Kalesi yeniden genis ölçüde tahkim edildi. Sultan Dördüncü Murâd Han, Revan Seferinde buradan geçti ve Kars’i yeniden îmâr etti. On yedinci asirda Kars ve Çildir, iki ayri beylerbeyligin merkezleri oldular. 29 Mayis 1664′te baslayan ve bir hafta devam eden zelzele büyük zarar verdi. 1734′te Nâdir Sah Avsar, Kars’i iki defa, 1744′te üçüncü defa kusatti ise de alamadi. 1807′de Ruslar, Kars’a kadar yaklasti fakat Osmanli ordusu, Ruslari yenerek, Tiflis’e geri çekilmek mecburiyetinde birakti. 1821-1823 arasinda Iranlilar, Kars topraklarina akinlar yaparak Osmanlilari yiprattilar. Sonra da Ruslar, saldirarak 15 Temmuz 1828′de Kars’i isgal ettiler. 8 ay sonra Edirne Muâhedesi ile Kars’i terk ettilerse de Kars’in üçte ikisini ve târihi bütün eserlerini, câmi ve türbeleri imhâ ettiler. 1853-1856 Kirim Harbinde bu bölgede büyük savaslar oldu. Ruslarin 29 Eylül 1855 taarruzu Kars halkinin (genç, yasli, erkek, kadin ve hatta çocuklarin) destegi ile Müsir Mehmed Vâsif Pasa emrindeki Türk ordusu tarafindan geri püskürtüldü. Bu zaferin hatirasi olarak altin, gümüs ve bronz“Kars 1272” madalyalari bastirildi ve Kars sehrine “Gâzi” ünvani verildi. Halk üç sene vergi ve askerlikten muaf tutuldu. Ruslar, 1856′da Paris Antlasmasi ile bu bölgede 5 ay kaldiktan sonra geri çekildiler. Kars çevresinin ikinci Rus isgali böylece sona erdi. Doksanüç Harbi denen 1877-1878 Türk-Rus Harbinde Kars çevresinde dünyâ çapinda önem tasiyan muhârebeler olmustur. Bu târihte Kars 20 bin nüfuslu ve 25 câmili bir kale sehriydi. Müsir Gâzi Ahmed Muhtâr Pasa, sayica üstün Rus kuvvetlerini üç meydan muhârebesinde yendi. Bunun üzerine komutanini Rus Çari azletti. Müsir Gâzi Muhtâr Pasa dördüncü bir savasa girmedi. Osmanli ordusu kazansa bile ordunun zâyiâti ile bütün dogu bölgesi Ruslari durduracak bir güçten mahrum kalacakti. Böyle stratejik sebeplerle orduyu Erzurum’a geri çekti. Bu sebeple Kars, 18 Kasim 1877′de üçüncü defa isgal edilmis oldu. Ruslar, üç gün üç gece Kars’i yagma ettiler. Bütün câmi, türbe ve târihî eserleri imhâ ettiler ve Müslüman Türk halkini korkunç bir katliam ile öldürdüler. Kars’i, Tiflis’te bulunan Kafkasya Umûmî Vâliligine bagladilar. 1878-1881 arasinda üç yil içinde 82.000 Türk, Kars’i terk edip, Erzurum çevresine yerlesti. Bunun 11.000′i Kars’in içindendi. Ruslar, Kars’a Ermeni, Rum, Süryânî, Eston ve hattâ Ukraynali yerlestirdiler. 1897′de Kars’ta yüzde 51 Türk kaldi; 1914′te Türklerin miktari yüzde kirka indi. Birinci Dünyâ Harbinde Ruslar, Kars Türklerini Osmanli ordusuna yardim ediyor diyerek katlettiler. Bu katliamdan sadece 22.000 Türk kurtularak Bakü’deki Müslüman Cemiyetinin himâyesinde yasadilar. Azerbaycanli Türkler soydaslarina sâhip çiktilar. 1918 basinda Osmanli ve müttefiklerine yenilen Rusya, silâhlarini birakip, Brest-litovsk Muâhedesi (Antlasmasi) ile Kars, Artvin ve Batum’uOsmanli Devletine terk etmistir. Az sonra Ingiltere ve müttefikleri gâlip gelince, Ingilizler bu antlasmayi kabul etmeyip, Ruslar ve Ingilizler Kars’a Ermeni doldurup, Kars’taki bütün Türkleri katlettirdiler. Bu katliamdan sâdece üç Türk kurtuldu. Posof ve Ardahan’i Gürcüler isgâl ettiler. Türk Istiklâl Harbinde 15′inci Kolordu Komutani Kâzim Karabekir Pasa, 30 Ekim 1920′de Kars’i kurtardi. Kars Kalesine sanli Türk Bayragini 34. Alay subaylarindan Yüzbasi Abdurrahman Bey “Besmele-i serif” ile yeniden çekti. Rusya 16 Mart 1921 Moskova Muâhedesi ile Batum hâriç olmak üzere, Kars ve Arvin’in Türkiye’ye iâdesini kabul etti. Bu muâhede, 13 Ekim 1921 Kars Muâhedesi ile Ermenistan ve Gürcistan tarafindan da kabul edildi. Hiristiyan azinliklar Kars’i bosalttilar. Sehrin eski sakinleri yurtlarina yerlestiler. Ikinci Dünyâ Harbinden sonra Rus devlet baskani Stalin, Kars ve Ardahan’i istedi ise de, bu arzusunda israr edemedi. Ermeni terör teskilâtlarinin Türkiye aleyhtari faaliyetlerinin hedefi Türklerin Anadolu’da ilk fethettikleri bu topraklari Rusya’nin isgaline yeniden sokmaktir. Kars, buram buram Türklük kokan, gâzi, kahraman bir serhat sehridir. Sanli bir târih ve o derece sikintili günler yasamistir. Ruslar üç isgal ile Kars’i tamâmen imhâ ederek, harâbe hâline getirmislerdir. Kars yeniden gelismekte olan bir ilimizdir.
Kars Tarihi Ve Turistik Mekanlar
Kars tabiî güzellikleri ve târihî eserleri bakimindan zengindir. Târihî eserlerin çogu yikik durumdadir. Ilk yapilis seklini koruyan eser çok azdir. Kars Kalesi: 1152′de Saltukogullarinda Sultan Melik Izzeddin tarafindan Mîmar Firuz Agaya yaptirilmistir. Sultan Üçüncü Murad Han devrinde büyük ölçüde tamir ettirilmistir. Içkale günümüze kadar saglam olarak gelmistir. Diskale surlarinin kalintilari vardir. Kalede 220 burç ve kule 2000 mazgal bulunur. Evliyâ Câmii: 1579′da yapilmistir. Bu devirde yapilan camilerin en önemlilerindendir. 1628′de yikilmissa da sonradan tâmir ettirilmistir. Beylerbeyi Sarayi: 1579′da devrin Beylerbeyisi için yapilmis iki katli bir binâdir. Osmanli devri sivil mîmârîsinin güzel örneklerindendir. 1828′de Osmanli-Rus savasinda yikildi ise de yeniden yapilmistir. Havarîler Kilisesi: 932-937 seneleri arasinda yaptirilmistir. 1579′da câmiye çevrilmis ve Kümbet Câmii ismini almistir. 1778′de Ruslar tarafindan tâmir ettirilerek tekrar kiliseye çevrilmistir. Günümüzde müze olarak kullanilmaktadir. Mesire yerleri: Kars ili, yaylalari, gölleri ve temiz havasi bakimindan çok zengin illerimizdendir. Sarikamis ilçesine 4 km uzaklikta orman içi dinlenme yeri olan Soguksu ilin önemli mesire yerlerindendir. Sarikamis ormanlari gezilmeye deger güzel yerlerdir. Kaplicalar: Kars, sifali su kaynaklari bakimindan da zengin ise de, gerektigi sekilde faydalanilmamaktadir. Sifali su kaynaklarinin çogunda tesis yoktur. Ilin çesitli yerlerinde maden sulari çikmaktadir.
KAYNAK: Mehmet ali arslan Grup

IĞDIR TARİHÇESİ


IĞDIR

Iğdır Adının Kaynağı
Iğdır’ın adı; 24 Oğuz boyundan 21.sayılan İç-Oğuzlar Üç-Ok koluna mensup Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olanCengiz ALP’ın en büyük oğlu olan ‘Iğdır Bey’ den gelmektedir. Bu boyun ilkbaşbuğ’u Iğdır Bey’dir. Iğdır, kelime olarak ‘iyi, büyük, ulu, yiğit başkan vebahadır’ gibi anlamlara gelmektedir.
Tarihçesi
Kars iline bağlı bir ilçe iken, ekonomik,sosyal ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak, 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı kanunhükmünde kararname ile Türkiye’nin 76. ili olmuştur. Doğu Anadolu Bölgesinindoğusunda yer alan ilimizde, asırlar boyu birçok medeniyetin ve uygarlıkların hükümsürdüğü, bıraktıkları tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır. Günümüze kadar;Urartular, Sakalar, Moğollar, Sasaniler, Selçuklular, Karakoyunlular ve Osmanlıİmparatorluğu’nun kültürleri ilimizde hayat bulmuştur ve izleri hala yansımaktadır.14 Ekim 1920 tarihinde Kazım Karabekir komutasındaki ordumuz tarafından Ermeniişgalinden kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır. ğdır ile ilgili olarakbugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik ve prehistorik (tarih öncesi) araştırmalar,bölgedeki yerleşmelerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, bölgenin bir çokmedeniyete ve uygarlığa beşiklik ettiğini ortaya koymaktadır. Iğdır Ovası’ndabulunan kara obsidiyen taş aletlerle, çakmak taşından yapılmış aletler, mezolitik(yontma taş) devrin bölgede de yaşandığını göstermektedir. Bölgenin ilk yerleşikkavmi, MÖ. 5000-4000 yıllarında Orta Asya’dan geldikleri kabul edilen, bugünküAzerbaycan, Sürmeli Çukuru ve Doğu Anadolu’da yerleştikleri sanılan HURRİLER’dir.Hurrilerden sonra, MÖ.. 3000-2000 yıllarında MİTANNİLER, ETİLER, ASURLAR,KİMMERLER, MEDLER, PERSLER, SÜMERLER ve SUBAİLER gibi kavimlerin Orta Asya’dan gelerekAğrı Dağı yamaçları, Aras Nehri Havzası ve Doğu Anadolu’da ikamet ettiklerisanılmaktadır. Bölge daha sonra sırasıyla; URARTULAR, İSKİTLER, SELEVKOSLULAR,ARSAKLILAR, SASANİLER, ARAPLAR, BİZANSLILAR, SELÇUKLULAR, MOĞOLLAR, ÇİNGİZLER,İLHANLILAR, CELAYIRLILAR, KARAKOYUNLULAR, AKKOYUNLULAR ve SAFEVİLER’ İN elinegeçmiştir.Yavuz Sultan Selim’in 1514′te Çaldıran Savaşı’yla Safevileri yenmesiylebirlikte bölge de Osmanlı idaresine girmiştir. Osmanlıların 1583′te Revan’ı (Erivan)fetihlerinden sonra, bugünkü Iğdır, Tuzluca ve Aralık ilçelerinin idaresi”Aralık Kazası” adıyla Revan Eyaleti’ne bağlanmıştır. İranlılarlayapılan savaşlar sonunda imzalanan 1736 tarihli İstanbul Antlaşmasından sonra 1827′yekadar İRAN idaresinde kalan bölge, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93 harbi) sonunda 42yıl Rus işgaline maruz kalmıştır. 1917 Ekim Devriminden, Bolşevik İhtilali sonraiçine düştüğü siyasi bunalımdan kurtulamayan Rusya’nın diğer devletlerleBrest-Litovks muahedesini imzalamasıyla bölge, tekrar Türklere geçmişse de 30 Ekim1918 tarihli Mondros Mütarekesiyle Türk orduları bölgeden çekilince bölge Ermeniler’in mezalimine sahne olmuştur. Nihayet, 14 Kasım 1920′de 15. Kolordu Komutanı KazımKarabekir komutasındaki kahraman Türk ordusunca bozguna uğratılan Ermenilerin ArasNehri’nin kuzeyine püskürtülmesiyle birlikte, Iğdır ve çevresi de kesin olarakTürkiye’nin mukaddes topraklarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Nitekim,Iğdır’da 14 Kasım tarihleri ilin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır.
kaynak: MEHMET ALİ ARSLAN Grup

ARDAHAN KÖYLERİ


Ardahan Köyleri Eski ve Yeni isimleri – Bazı köylerin eski isimlerine ulaşamadık

Açıkyazı (Alabala)
Ağzıpek (Cincirop)
Akyaka (Kodushara) 
Alagöz
Altaş (Ur) 
Ardıçdere (Y.Torashev)
Aşağı Kurtoğlu 
B.Sütlüce (B.Harziyan)
Bağdeşan (Kinzodamal) 
Balıkçılar (Duduna)
Bayramoğlu – Mehmetaliarslan – Kora
Beşiktaş (Mıcuc)
Binbaşar (Murka) 
Çağlayık (Erdemel)
Çalabaş çelebaşi
Çamlıçatak (Gölebert)
Çataldere (Kunzut) 
Çatalköprü (Şadıvan)
Çetinsu 
Çeyilli (Revas)
Çimenkaya (A.Torashev) 
Çobanlı (kellik)
Dağcı (Tikoş) 
Dağevi (Dıbat)
Dedegül 
Değirmenli (Değirmenköy)
Derindere (Heva) 
Edegül
Gölgeli korgeli
Gürçayır (Sapkara)
Güzçimeni (Kirman) 
Hacıali Hecelya
Hasköy xas
Kartalpınar (Fahğrel)
Kazlıköy (Pişhasğom) 
Kıraç (Danızğom)
Kocaköy 
Köprücük (Xeskar)
Kuşuçmaz – hopal – güzelyurt
Küçüksütlüce (K.Harziyan)
Lehimli 
Nebioğlu
Ortageçit (Sazara) 
Otbiçen (Kımıli)
Ovapınar (Bağdat) 
Ölçek
Ömerağa omerxa
Samanbeyli sıxerpet
Sarıyamaç (Sırazgom) 
SugözeSulakyurt /Sarzep) 
Taşlıdere (Pangis)
Tazeköy (Döşeli) Beberek
Tepeler (Konk)
Tepesuyu (Gürcübey)
Tunçoluk (Panik)
Uzunova (Maniyok) 
Yalnızçam (Sindisgom)
Yaşlacık 
Y.Ç.Hasköy
Yokuşdibi (Lori) 
Y. Kurtoğlu
GÖLE
Ağılyolu (Arpaşen) 
B. Altunbulak (Haraba)
Balçeşme (Lelevarginis) 
Bellitepe (Urut)
Budaklı (Cicor) 
Çakıldere (Orakilise)
Çakırüzüm (Mızarat) 
Çalıdere (Mıhgerek)
Çardaklı 
Çayırbaşı (Hokam)
Çobanköy 
Çullu
Damlasu (Sasader) 
Dedekılıç (Keşer)
Dedeşen (Gümüşparmak) 
Dengeli (Abur)
Dereyolu (Salut) 
Gölekçayır (Pilimur)
Durançam (Hımısker) 
Durucasu (Gırdımal)
E. Demirkapı 
Esenboğaz (Kelpikor)
Filizli (Sivin) 
Gedik (Lağustan)
Gülistan 
Günorta (Kızılkilise)
Hoştülbent 
K. Altunbulak
Kalecik 
Karatavuk
Karlıyazı (Kirziyan) 
Kayaaltı (Poladik)
Kuytuca (Şeki) 
Koyunlu (Gundik)
Köprülü (Korevenk) 
Kuzupınar (Konk)
K. Boğatepe 
Meşedibi (Morufka)
Mollahasan 
Okçu
Samandöken (Sinot) 
Senemoğlu
Serinçayır (Çölpenek) 
Sürügüden (Hive)
Tahtakıran 
Tellioğlu
Toptaş 
Uğurtaşı (Dörtkilise)
Y. Demirkapı 
Yağmuroğlu
Yanatlı (Varginis) 
Yavuzlar (Üçkilise)
Yeleçli (Samzelek) 
Yeniköy
Yiğitkonağı (Türkeşen)
HANAK
Alaçam (Aşağı Dikan) 
Altınemek (Konduravul)
Arıkonak (Konk) 
Aydere (Aşağıki Surma)
Avcılar (Kışla Hanak) 
Baştoklu (Yukarı Dikan)
Binbaşak (Gügübe) 
Börk
Çatköy 
Çavdarlı (Verannakalaköy)
Çayağzı (Orağaz) 
Çiçeklidağ (Fayatlı)
Çimliçayır 
Dilekdere (Hoşuret)
Güneşgören (Kerkeden) 
İncedere (Piklop)
Karakale 
Koyunpınarı (Saskara)
Oğuzyolu (Örüşet) 
Ortakent (Büyük Nakala)
Sazlıçayır (Ağaşen) 
Serinkuyu (Daniden)
Sevimli (Vel) 
Sulakçayır
Y. Aydere (Yukarıki Surma) 
Yamaçyolu (Vardosan)
Yamçılı (Macivet) 
Yünbüken (Cırget)
DAMAL
Aşağıgündeş 
Burmadere (Sors)
Çaybaşı Mah. 
Dereköy
Eskikılıç (Çifteşen) 
İkizdere (Nunus)
Kalenderdere 
Konuksever Mah.
Obrucak (Çükora) 
Otağlı (Arzede)
Serhat Mah. 
Seyitören
Tepeköy 
Üçdere (Samütka)
Yukarıgündeş
ÇILDIR
Ağıllı (Hamaş)
Akçakale 
Akçil (Cölit)
Akdarı (Çamora) 
Akkiraz (Kertene)
Aşağıcanbaz 
Aşıkşenlik (Suhara)
Baltalı (Tatalet) 
Başköy
Damlıca 
Dirsekkaya (Zerebük)
Doğankaya (Helevan) 
E.Beyrahatun
Eşmepınar (Prut) 
Gölebakan (Meredis)
Gülbelen (Urta) 
Güvenocak (Zinzal)
Karakale 
Kaşlıkaya (Vartmana)
Kayabeyi (Yerli Çayıs) 
Kenarbel
Kenardere (Anpur) 
Kotanlı (Sikerip)
Kurtkale 
Kuzukaya (Sabadur)
Meryemköy Öncül(Garostav)
Övündü (Vaşlop) 
Sabaholdu (Godas)
Saymalı (Köyhas) 
Sazlısu (Goravel)
Semiha Şakir (Terekemeçayı) 
Taşdeğirmen (Çamdura)
Y. Behrahatun 
Yıldırımtepe (Rabat)
Yukarıcambaz
POSOF
Akbal (Obol)
Alabalık (Sayho) 
Alköy
Arılı (Zedezümde) 
Armutveren (Papola)
Asmakonak (Sanhulye) 
Aşık Üzeyir (Boşdere-Hevat)
Aşık Zülali (Suskap) 
B. Eminbey (Cilvala)
Balgöze (Çıldıret) 
Baykent (Vahla)
Çakırkoç (Mere) 
Çambeli (Sağre)
Çamyazı (Ohtel) 
Çayırçimen (Lamiyon)
Demirdöven (Varzna) 
Derindere
Doğrular (Aşağıcacun) 
Erim
Gönülaçan (Şuvaskal) 
Gümüşkavak (Zendar)
Günbatan (Banarhev) 
Günlüce (Caborya)
Gürarmut (Koliskal) 
İncedere (Cuvantel)
Kaleönü (Agara) 
Kalkankaya (Petoban)
Kayınlı (Şulgavur) 
Kırköy (Kırdamala)
Kolköy 
Kopuzlu (Çorçovan)
Kumlukoz (Göme) 
Kurşunçavuş (Sece)
Özbaşı (Gıniye) 
Sarıçiçek (Hertüz)
Sarıdarı (Tepezümde) 
Savaşır (Cancak)
Söğütlükaya (Hümemis) 
Süngülü (Arile)
Sütoluk (Satkabel) 
Taşkıran (Gurgusuban)
Türkgözü (Badele) 
Uğurça (Yukarıcacun)
Uluçam (Varhana) 
Yaylaaltı (Satlel)
Yeniköy 
Yolağzı (Sinsetip)
Yurtbaşı (Sakabol)
Yurtbekler (Çaksuyu)

KARS - Karsın Gece Manzarası

KARS - Karsın Gece Manzarası DOĞU karsın resimleri manzaras

Kars Ardahan ığdır Resimleri

ARDAHAN KARS IĞDIR Gazetesi


ARDAHAN KARS IĞDIR Gazetesi
KARS ARDAHAN IĞDIR Haberleri
MEHMET ALİ ARSLAN Haber

Yazıyoruz Çünkü Herkes Okuyor
Paylaşıyoruz Çünkü Herkes Görüyor
Dünyada ve Evrende Son Dakika HaberlerArdahan Kars ığdır Türküleri


NEDEN? MEHMET ALİ ARSLAN'a 
Ardahan Kars ığdırın sesi Anadolunun Nefesi Diyorlar 
Çünkü!! ARDAHAN KARS IĞDIR Göle Hanak Damal Çıldır Posof
Hoçvan Digor Kağızman Selim Arpaçay Susuz 
Akyaka Sarıkamış Karakoyunlu Tuzluca ve Aralık 
MEHMET ALİ ARSLAN Tarafından ilk internette
Yayınlanıp Tanıtılmıştır Bu Hizmet kesintisiz olarak onlarca 
Yıl devam etmektedir onun için MEHMET ALİ ARSLAN'a 
ARDAHAN KARS IĞDIRIN SESİ DİYORLAR

Kişisel olarak Dünya Genelinde Her Telden Her Dilden Müzik
Paylaşımı ve Yayıncılığı ilk olarak MEHMET ALİ ARSLAN 
Tarafından Yapılmıştır Ağırlıklı olarak Anadolu 
Müziklerini kültürünü ve Haberlerini Dünyaya Yayan
MEHMETALİ ARSLAN'a Bunun içinde Anadolunun Nefesi Diyorlar 

ARDAHANI KARSI IĞDIRI VE ANADOLUYU DÜNYAYI ve EVRENİ MEHMET ALİ ARSLAN'ın 
İNTERNET SİTE SAYFA VE BLOGLARINDA TAKİP ETMEYE DEVAM EDİNİZ

29 Aralık 2012 Cumartesi

Kars Belediye Başkanı Bozkuş, Çalışmaları Değerlendirdi

Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmalarını değerlendirdi. Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmalarını değerlendirdi. Bozkuş, bir otelde düzenlendiği toplantıda, 2009 yılında başladığı görevinde ilk olarak hizmetlerin fizibilitesini çıkarmaya başladıklarını, öncelikli olarak belediye çalışanlarının 6 aylık birikmiş maaşlarını, 7-8 yıllık ikramiye ve özlük haklarını İller Bankası'ndan kredi alarak ödediklerini ifade etti. Halk Ekmek Fabrikası'nın bakım ve onarımını yaparak hijyenik ekmek ürettiklerini belirten Bozkuş, şunları kaydetti: "Sağlıklı ortamda üretilmeyen ekmeklerin, halkımıza yakışmadığını düşünerek kaliteyi ucuza sunmak için otomatik makinelerle hijyenik koşullarda üretiminin yapılması, maliyetine satışlarla rekabet dolaylı olarak sübvansiyon ve regülasyon ortamı oluşturarak halkın birinci derecede ihtiyacı olan ekmek fiyatlarının dengede tutulmasını sağladık. Mezbahada sağlıksız koşullarda ve sağlıksız ortamlarda kesilen, büyük ve küçükbaş hayvanların, yapılan çalışmalar ve monoray sistemiyle modern anlamda hijyenik İslami koşullara uygun ve seri bir şekilde kesiminin yapılmasını sağladık." Su ihtiyacını da karşıladıklarını ifade eden Bozkuş, maliyeti 12 milyon liraya mal olan içme suyu arıtma tesisini 20 Aralık 2012'de teslim aldıklarını ifade etti

27 Aralık 2012 Perşembe

Kars Ardahan ığdır Gazetesi

MEHMET ALİ ARSLAN Kimdir Nerelidir? 1975 yılında ARDAHAN HOÇVAN KORA köyünde Doğmuştur internette Ardahan kars ığdır illeri Olmak üzere Türkiye’de Bir Çok ilçe köy ve şahsı internette ilk yayınlıyan ve tanıtan kişidir,, Mehmet ali Arslan azerbaycan ırak ve Gürcistan’da bir çok yeri ve şahsı ilk internette Yayınlıyan ve tanıtan kişidir internet ortamında her telden her dilden müzik yayıncılığınıda ilk olarak MEHMET ALİ ARSLAN Tarafından Yapılmıştır MEHMET ALİ ARSLAN’nın internet üzerinde Milyonlarca takipçisi – üyesi ve onlarca internet sitesi mevcuttur… MEHMET ALİ ARSLAN İNTERNET TE Yazıyoruz çünkü herkes okuyor – Paylaşıyoruz çünkü herkes izliyor SLOGANIYLA HABER YAYINCILIĞIDA YAPIYOR

Who is Mehmet Ali Arslan? Where is he born? He was born Ardahan-Hocvan village of Kora in1975. He was the first person who advert and publish videos of the city of Ardahan,Kars Igdir and many other citys and the villages in the Internet. Mehmet Ali Arslan olso publish first time the people’s videos and books who is from Iraq,Azarbaycan,Georgia in the Internet. He olso share all tpe and all kind music videos in diffrent language in the internet.He has millions of fans and members in the internet he olso has tens of internet websites. From all over the world peoples are reading Mehmet Ali Arslan’s news and watching his videos.


NEDEN? MEHMET ALİ ARSLAN’a Ardahan Kars ığdırın sesi Anadolunun Nefesi Diyorlar 
Çünkü!! ARDAHAN KARS IĞDIR Göle Hanak Damal Çıldır Posof
Hoçvan Digor Kağızman Selim Arpaçay Susuz 
Akyaka Sarıkamış Karakoyunlu Tuzluca ve Aralık 
MEHMET ALİ ARSLAN Tarafından ilk internette
Yayınlanıp Tanıtılmıştır Bu Hizmet kesintisiz olarak onlarca 
Yıl devam etmektedir onun için MEHMET ALİ ARSLAN’a 
ARDAHAN KARS IĞDIRIN SESİ DİYORLAR
Kişisel olarak Dünya Genelinde Her Telden Her Dilden Müzik
Paylaşımı ve Yayıncılığı ilk olarak MEHMET ALİ ARSLAN 
Tarafından Yapılmıştır Ağırlıklı olarak Anadolu 
Müziklerini kültürünü ve Haberlerini Dünyaya Yayan
MEHMETALİ ARSLAN’a Bunun içinde Anadolunun Nefesi Diyorlar 
ARDAHANI KARSI IĞDIRI VE ANADOLUYU DÜNYAYI ve EVRENİ MEHMET ALİ ARSLAN’ın İNTERNET SİTE SAYFA VE BLOGLARINDA TAKİP ETMEYE DEVAM EDİNİZ